Logopedie Praktijk Kampen
Karin Sigger & Regina Lindeboom
Aanmelden

Over Logopediepraktijk Kampen

Wij, Karin en Regina, zijn ieder zelfstandig gevestigd logopedist. We werken samen binnen de Logopediepraktijk Kampen in het Gezondheidscentrum 'De Hanze'. We zijn lid van de Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Tevens maken we deel uit van een kwaliteitskring. Logopediepraktijk Kampen heeft kwaliteit, waaronder na- en bijscholing, zeer hoog in het vaandel staan.

Karin Sigger

Karin Sigger

In 1989 ben ik afgestudeerd aan de Twentse academie voor Gezondheid. In datzelfde jaar ben ik begonnen in Logopediepraktijk Kampen, toen nog samen met dhr. Otto Veenstra. Na de pensionering van dhr. Veenstra werkte ik samen met verschillende collega’s. Inmiddels werken Regina ik alweer jaren samen binnen Logopediepraktijk Kampen.

Ik ben gespecialiseerd in stem- hoofd- en halsproblemen en taalproblemen van oudere kinderen.

Hieronder een overzicht van cursussen die ik o.a. heb gevolgd:

 • Sport- ontspanningsmassage
 • Manuele facilitatie van de Larynx A, B, C
 • Crafta, craniofaciale therapie, basiscursus (module 1,2,3) en de opbouwcursus (module 1,2)
 • Oefenmethode Brouw
 • Coördinatie therapie van Elfriede Ocker 1 en 2
 • Estill voice 1
 • Introductie CVT
 • Jin shin do
 • Stemtherapie bij kinderen
 • Psychogene stemstoornissen
 • Stem, van spreken naar zingen en andersom
 • Logopedie en ademhalingstherapie
 • CT3, communicatieve therapie voor kinderen ouder dan 6 jaar’
 • Doelgericht en Smart
 • Directe toegankelijkheid
 • De pragmatische aspecten van tekstbegrip
 • ReAttach

Regina Lindeboom

Regina

In 2002 studeerde ik af aan de Chr. Hogeschool Windesheim in Zwolle. In datzelfde jaar ben ik begonnen als zelfstandig gevestigde logopediste bij Logopediepraktijk Kampen, samen met Karin. Sinds die tijd sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en ben ik lid van een kwaliteitskring.

Mijn interesse ligt in het behandelen van jonge kinderen en ben gespecialiseerd in de preverbale logopedie. Hieronder een overzicht van cursussen die ik o.a. heb gevolgd:

 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Fonologische stoornissen bij kinderen (volgens Hodson en Paden
 • Sensorische Informatieverwerking (introductie)
 • Aan de slag met woordenschat
 • Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen.
 • Op zoek naar semantische en pragmatische problemen bij kinderen
 • CT-II Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
 • Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen
 • PROMPT 1 Introductie techniek
 • Onderzoek en behandeling bij spraakstoornissen bij schisis
 • Meta Taal