Logopedie Praktijk Kampen
Karin Sigger & Regina Lindeboom
Aanmelden

Praktijk Informatie

Betalingsvoorwaarden

Klik hier voor meer informatie over de betalingsvoorwaarden.

Klachtenregeling

Het klachtenrecht is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Kampen volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Er ligt een folder in de wachtkamer als u vragen heeft.

Verwijzing en vergoeding

Huisartsen en specialisten (denk bijvoorbeeld aan een KNO-arts, neuroloog, kinderarts, tandarts of orthodontist) kunnen u doorverwijzen voor een onderzoek of behandeling. Zij geven u hiervoor een verwijsbrief mee. Deze brief moet u afgeven bij uw eerste afspraak bij Logopediepraktijk Kampen. Wij bewaren de verwijsbrief in uw dossier, omdat dit belangrijk is voor uw zorgverzekeraar.

Wordt uw kind verwezen op advies van een leerkracht, dan moet u ook eerst een verwijsbrief bij uw (huis)arts aanvragen. Behandelingen kunnen uitsluitend op medische aanvraag plaatsvinden wilt u ze door uw zorgverzekeraar vergoed krijgen. Zou u er echter voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, dan kunt u zonder verwijsbrief contact met ons opnemen. In dat geval zullen wij u wel altijd adviseren om eerst naar uw (huis)arts te gaan. Het is altijd goed om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze voor een behandeling hebt gemaakt en niets over het hoofd ziet. Dit geldt natuurlijk ook als u ervoor heeft gekozen de behandeling zelf te betalen.

Logopedie zit nog altijd in de basisverzekering. Behandelingen worden daarom altijd volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. Het gaat wel van uw eigen risico af. Dit bedrag zal uw zorgverzekeraar dan bij u terugvorderen (dit geldt overigens alleen voor volwassenen, vanaf 18 jaar).

Tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgelegd. Deze worden jaarlijks door het CTOG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) opnieuw bepaald en bijgesteld.

Verandert u van zorgverzekeraar? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Zo voorkomen we dat er problemen ontstaan met declaraties en wij de kosten voor behandelingen bij u in rekening moeten brengen.

Behandeling

De logopedische behandeling start altijd met een intakegesprek, gevolgd door onderzoek. Zo’n onderzoek vindt plaats over meerdere afspraken. Zodra het onderzoek is afgerond bespreken wij onze conclusie met u en zullen we besluiten of er een behandeling moet volgen. Hoeveel behandelingen nodig zijn is uiteraard helemaal afhankelijk van de soort en ernst van de problematiek. 

Elke behandelsessie duurt 30 minuten en wordt doorgaans eens per week gepland. Indien nodig kunnen we die planning ook bijstellen. Tussentijds zullen we regelmatig voortgangsgesprekken met u voeren.

Bij Logopediepraktijk Kampen staat de mens centraal binnen onze behandeling. Wij vinden dat, ongeacht de leeftijd, ieder mens uniek is en daarom ook een unieke aanpak en behandeling behoeft. Tijdens onze voortgangsgesprekken zullen we daarom altijd proberen ons behandelplan en onze doelstellingen bij te stellen. Zo blijven we optimaal hulp bieden en doen we niet aan ‘standaard’ behandelingen.

Privacy

Veel van de dingen die u ons vertelt zijn van vertrouwelijke aard. Logopediepraktijk Kampen gaat zeer zorgvuldig om met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) vormt de basis van ons handelen.

Privacyverklaring

Download onze privacyverklaring

Waarneming

Vervanging (waarneming) kan nodig zijn in het geval van ziekte, vakantie en/of studieverlof van uw logopedist. Wij zullen zoeken naar een vervangende oplossing zodra de behandeling gedurende langere tijd niet zou kunnen doorgaan. Deze waarneming zal altijd plaatsvinden door een gediplomeerde logopedist. We streven ernaar altijd een vaste waarnemer te hebben zodat u niet teveel met verschillende behandelaars te maken krijgt. Zou een behandeling incidenteel een keer niet kunnen doorgaan, dan is er niet meteen sprake van vervanging. In dat geval nemen wij contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Tijdens de schoolvakanties kan het voor kinderen goed zijn om even een pauze te nemen van alles. Dit geldt ook voor de logopedie. Deze periodes zijn vaak goed om het kind tijd te geven om het geleerde te laten bezinken, maar ook om aan de dagelijkse toepassing van de behandeling te werken. Uiteraard zal voor enkele kinderen (en volwassenen) gelden dat het beter of zelfs noodzakelijk is om tijdens deze periodes met de behandeling door te gaan. Afspraken hierover zullen altijd in overleg worden gemaakt.

Samenwerking

Logopediepraktijk Kampen gaat altijd voor een optimaal resultaat van uw behandeling. Daarom werken wij nauw samen met andere specialisten. Denk hierbij onder andere aan huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, psychologen en ook schoolbegeleidingsdiensten en zorginstellingen (bijvoorbeeld Kentalis, de Taaltrein en het Audiologisch Centrum).

Als uw kind ambulante begeleiding krijgt overleggen wij regelmatig met leerkrachten, interne begeleiders en remedial teaching van basisscholen. Uiteraard doen we dit ook wanneer uw kind géén ambulante begeleiding krijgt, maar toch denken dat het goed is voor de behandeling. Wij zullen hiervoor altijd uw toestemming vragen. Mocht u bezwaar hebben tegen een dergelijk overleg, geef dat dan gerust aan. In dat geval zullen wij geen contact zoeken.

We hebben ook een samenwerkingsverband met de kinderfysiotherapie binnen het Gezondheidscentrum De Hanze. Meer informatie over de Kinderfysiotherapie Kampen vindt u op www.kinderfysiokampen.nl